Antiquarenbeurs Mechelen


Exhibitor

Antiquariaat De Vries & De Vries
Damstraat 19
2011 HA Haarlem
Netherlands

Phone

+31(0) 6 20 41 01 48 +31(0) 6 20 41 01 48

Email

mail@oudeprenten.com

Johan Herman Knoop Dendrologia, of beschryving der plantagie-gewassen Die men in de Tuinen cultiveert, zo wel om te dienen tot Cieraad, om daar van Allees, Cingels, Heggen, Berceaux, Cabinets, Pyramiden, Plaisier-Bosschen, enz., als tot Huishoudelyk gebruik, te planten. Waar By Derzelver differente benamingen, Groey-plaatzen, Aankweeking en verdere Onderhouding, en vervolgens haar Tuin- en Huishoudelyke Gebruiken, nauwkeurig beschreven en aangewezen worden. Alles door een eige veeljarige ondervinding, ten dienste en vermaak der Tuin-Beminnaars opgestelt door Johann Herman Knoop (1700? Kassel-1769 Leeuwarden). Leeuwarden by Abraham Ferwerda en Gerrit Tresling. 1763. 2-168-4 pp.Folio (28 x 38 cm).


Back to Top