Antiquarenbeurs Mechelen

 
 

Deelnemer

Antiquariaat Tanchelmus
Van Vaerenberghstraat 51-53
2600 Berchem
Belgium

Telefoon

+32 (0)496 80 81 92 +32 (0)496 80 81 92

Email

walter.vandenbergh@tanchelmus.be

Website

www.tanchelmus.be

Albanus Butler, Alban Butler De levens der HH. Vaders, der martelaeren, en van d'andere voornaeme heyligen, getrokken uyt d'oorsprongelyke bescheeden en uyt de wettigste gedenk-stukken ; verrykt met historische en ophelderende aenteekeningen ; beschreven in d'Engelsche taele door Alban Butler ; eerst in het Fransch overgezet door Godescard en alsnu met de grootste nauwkeurigheyd in 't Nederduytsch vert. na den laetsten dr. van Parys van 't jaer 1786-1788 ; met byvoeging van de levens der voornaemste heyligen des Nederlands. Brugge : J. de Busscher, 1791,8dln volledig, 19 x 11 cm, uniforme lederen banden, met titel in gouddruk op de ruggen, alle heiligen die op de kalender staan. in zeer goede staat
Back to Top