Antiquarenbeurs Mechelen

 
 

Exhibitor

Erik Tonen Books
Kloosterstraat 48
Antwerpen
Belgium

Contact

Erik Tonen

Phone

0032 0 495 25 35 66 0032 0 495 25 35 66

Email

info@erik-tonen-books.com

Website

www.erik-tonen-books.com

Zeldzame Cats-uitgave /J. Cats. Bie-Boek Bie-Boek - Hoofdzaekelyk behelzende hoe eenen voorzigtigen Bie-houder zig zal schikken om 't meeste voordeel daer uyt te trekken, als ook hoe hy zig zal wapenen tegen de quaed-doenders, gemaekt volgens de wetten der natuer en natuerlyke zaeken. Geschreven op syn Kasteel te Zorg-vliet, door den overleden Heer Jacob Cats (...). Waer by gevoegt is J. Cats Tachtig-Jaerig Leven, en Huys-houding, of kort-begryp van het Buyten-leven op Zorg-vliet. Amsterdam, Cornelis Jansz. Boekverkooper, op den Dam, z.d. (1655), 2 delen in één band (tweede deel ook met eigen titelpagina), 4,40; 44 pp. Dit ?Bijen-boek? is een bewerking van Dirk Outgaertsz. Cluyt?s Van de byen, waarvan de eerste uitgave in 1597 verscheen in Leiden." (online KB-artikel). In zijn werk "Twee en tachtig jarig leven" [in geheel andere verzen gesteld dan ons werk "Tachtig-Jaerig Leven] komt een verwijzing naar bijen voor: "De dood is als een By, die prick nog angel heeft, soo datse sonder prick alleen maar honig geeft."
Back to Top